Nota prawna

1 – Edycja strony

Pod artykuł 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 dotyczący zaufania do gospodarki cyfrowej określa się użytkownikom naszej strony internetowej https://eurowatt.com tożsamość poszczególnych stron zaangażowanych w jego utworzenie i monitorowanie:

Właściciel witryny:Firma Eurowatt Services – SAS z kapitałem zakładowym 40 000 EURO – SYRENA: 397 623 067 RCS PARIS – Siedziba: 8 Rue Auber – 75009 Paryż – Francja – contact@eurowatt.com

Dyrektor publikacji: Virginie Thévenet< /p>

Gospodarz: OVH SAS – 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59053 Roubaix Cedex 1 – Telefon: 09 72 10 10 07

Projekt graficzny: Studio kreatywne Popair – 49 rue de Ponthieu – 75008 Paryż< /p>

Tworzenie stron internetowych: Joffrey Goullet

2 – Własność intelektualna i podróbki

Firma Eurowatt Services jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa użytkowania wszystkich elementów dostępnych w serwisie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, filmów, architektury, ikon i dźwięków.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikacja, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Eurowatt Services.

< p>Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie witryny lub któregokolwiek z jej elementów zostanie uznane za naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następne Kodeksu własności intelektualnej.

3 – Ograniczenia odpowiedzialności

Firma Eurowatt Services nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe w sprzęcie użytkownika podczas dostępu do naszej strony internetowej.

Firma Eurowatt Services odmawia całą odpowiedzialność za wykorzystanie informacji i treści znajdujących się na naszej stronie internetowej.

Firma Eurowatt Services dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej zabezpieczyć naszą stronę internetową, jednakże jej odpowiedzialność nie może być kwestionowana jeśli na naszej stronie internetowej zostaną zaimportowane i zainstalowane niechciane dane.

Przestrzenie interaktywne (przestrzeń kontaktowa lub komentarze) są dostępne dla użytkowników. Firma Eurowatt Services zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszają obowiązujące we Francji przepisy, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych.

W stosownych przypadkach Eurowatt Services również zastrzega sobie prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego nośnika (tekst, fotografia itp.).

4 – Zarządzanie danymi osobowymi

Przesyłając prośbę o kontakt lub komentarz za pośrednictwem naszej strony internetowej, użytkownik może być zobowiązany do przekazywać określone dane osobowe (nazwisko, imię e-mail, informacje dotyczące prośby lub uwagi).

Firma Eurowatt Services zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków w celu zapewnienia ochrony tych danych osobowych zgodnie z < a href="https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees">Rozporządzenie europejskie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (RODO).

Przetwarzanie danych osobowych

Przekazując te informacje, użytkownik wyraźnie akceptuje, że są one gromadzone, przetwarzane i przechowywane w następujących celach i w zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

  • Przetwarzanie prośby o kontakt
  • < li>Przetwarzanie wniosku o ofertę pracy lub stażu;

  • Przetwarzanie wszelkich innych wniosków
  • li>

Firma Eurowatt Services zobowiązuje się do zapewnienia przechowywania tych danych osobowych przez okres odpowiadający celom gromadzenia, o których mowa powyżej, nie dłuższy jednak niż 24 miesiące.

Odbiorcą danych osobowych użytkownika jest spółka Eurowatt Services oraz spółki zależne tworzące grupę Eurowatt i nie mogą być one przekazywane osobom trzecim. Ani firma Eurowatt Services, ani żadna ze spółek zależnych grupy Eurowatt nie będzie mogła komercjalizować tych danych osobowych.

5 – Linki hipertekstowe i pliki cookie

5 – Linki hipertekstowe i pliki cookie

strong>

Nasza witryna zawiera hiperłącza do innych witryn, a firma Eurowatt Services zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z łączy zewnętrznych lub łączy do naszej witryny utworzonych przez inne witryny.

p>

Przeglądanie naszej witryny może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika.

„Plik cookie” to mały plik, w którym zapisywane są informacje dotyczące nawigacji użytkownika w witrynie. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają na tworzenie anonimowych statystyk (liczba osób odwiedzających, przeglądane strony, zastosowana technologia itp.).

Użytkownik ma możliwość akceptacji lub odrzucenia plików cookies poprzez bezpośrednią modyfikację ustawień oprogramowania nawigacyjnego. Żaden plik cookie nie zostanie zapisany bez zgody.

Pliki cookie są zapisywane maksymalnie na okres 1 miesiąca.

6 – Obowiązujące prawo i przypisanie jurysdykcja

Wszelkie spory związane z korzystaniem z naszej witryny internetowej podlegają prawu francuskiemu. Z wyjątkiem przypadków, gdy prawo na to nie pozwala, jurysdykcję wyłączną przyznają właściwe sądy Paryża.