O nas

Historia grupy

Grupa Eurowatt to założona w 1994 roku niezależna firma produkująca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (IPP). Jest w 100% własnością Virya Energy, spółki zależnej belgijskich grup Colruyt Group i Korys, zajmującej się energią odnawialną.

Jako pionier w dziedzinie energii wiatrowej, wypracowaliśmy silną pozycję we Francji, z 32 lądowymi farmami wiatrowymi, zlokalizowanymi głównie w regionie Hauts de France, ale także w centrum Val-de-Loire, o łącznej mocy instalacji 327 MW.

Dzięki naszym spółkom zależnym Eurowatt Développement, Eurowatt Services i Eurowatt Exploitation dysponujemy wszechstronnym i uznanym doświadczeniem w całym łańcuchu wartości projektów produkcji energii odnawialnej, zarówno wiatrowej, wodnej, jak i słonecznej. Nasze zespoły są zaangażowane w cały cykl życia projektów, od rozwoju, budowy, finansowania i eksploatacji farm wiatrowych po modernizację i demontaż obiektów, które osiągnęły koniec okresu użytkowania.

Działając w kilku krajach europejskich, zarządzamy obecnie trzema farmami wiatrowymi w Portugalii i Polsce, a także trzema minielektrowniami wodnymi w Hiszpanii i Portugalii.

Najważniejsze dane liczbowe

  • 28 lat doświadczenia
  • Moc 400 MW wykorzystywana na potrzeby własne, w tym 312 MW we Francji
  • 173 działające turbiny wiatrowe
  • 1009 GWh zielonej energii elektrycznej wytwarzanej każdego roku
    co odpowiada zaopatrzeniu 454 504 osób w energię elektryczną w ciągu jednego roku (z wyłączeniem ogrzewania)
  • 80 pracowników sw 4 krajach
  • Wsparcie dla 40 gmin

Nasze lokalizacje