Korporacyjne umowy ppa

EUROWATT, PIONIER KORPORACYJNYCH UMÓW NA ZAKUP ENERGII (PPA) WE FRANCJI

Głównymi zaletami tego nowego sposobu sprzedaży energii odnawialnej, bezpośrednio pomiędzy producentem a konsumentem, są redukcja emisji gazów cieplarnianych, długoterminowa przejrzystość cen i zarządzanie ryzykiem dzięki lokalnie produkowanej energii elektrycznej.

Od 2019 roku bezpośrednio wspieramy naszych klientów przemysłowych i komercyjnych w zakresie ich potrzeb związanych z dostawami energii odnawialnej. Firma Eurowatt jako pionier podpisała pierwszą francuską umowę PPA ze swoim partnerem Metro w 2019 roku. Od tego czasu zgromadziliśmy specjalistyczną wiedzę i zapewniliśmy naszym klientom skuteczne wsparcie, począwszy od sprzedaży energii z farm wiatrowych, które nie są już objęte obowiązkiem zakupu, po projektowanie, budowę i obsługę projektów typu greenfield, z samowystarczalnością energetyczną lub bez niej, z wykorzystaniem wszystkich naszych technologii, we Francji i za granicą.

Na czym polega corporate ppa?

Korporacyjna umowa PPA to umowa dwustronna pomiędzy nabywcą a producentem energii odnawialnej. Celem nabywcy jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w perspektywie długoterminowej i ochrona przed zmiennymi cenami rynkowymi dzięki lokalnie wytwarzanej energii odnawialnej. Korporacyjne umowy PPA zapewniają producentom stabilne dochody w perspektywie średnio- i długoterminowej, ułatwiając finansowanie projektów OZE i tym samym przyspieszając transformację energetyczną.

PROSTE RAMY PLANOWANIA DŁUGOTERMINOWEGO

Nabywca zobowiązuje się wobec producenta energii odnawialnej do zakupu określonej ilości energii elektrycznej, po cenie stałej lub zmiennej, na okres od 1 roku do 20 lat, w zależności od technologii i wymagań.

W ramach transformacji energetycznej, korporacyjna umowa PPA umożliwia wybór certyfikowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, produkowanej lokalnie w określonym miejscu, w celu pokrycia całości lub części zużywanej energii.

Korporacyjna umowa PPA zapewnia też długoterminową przejrzystość cen energii, chroniąc w ten sposób przed zmiennością rynku cen energii elektrycznej.

Chcesz wiedzieć więcej ?